Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

deLioncourt
13:41
0648 6309 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
13:40
1379 6cc9
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
13:40
Reposted fromFlau Flau viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
13:39

October 25 2016

deLioncourt
14:57
4645 2ac1
Reposted frommistic mistic viaJasiuuu Jasiuuu

October 24 2016

deLioncourt
15:43
deLioncourt
15:43
deLioncourt
15:42
1452 ce05
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
15:42
deLioncourt
15:42
Reposted fromFlau Flau viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
15:42
2620 2c68 500
Reposted fromkettu kettu viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
15:42
8598 add8 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
15:42
0867 29d8
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
15:41
deLioncourt
15:41
Reposted fromherrkammer herrkammer viaJasiuuu Jasiuuu

October 20 2016

deLioncourt
07:24
Hide and Seek with Cats. 
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
07:24
4790 9821 500
Reposted frompjoter pjoter viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
07:23
3005 fa0a 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaJasiuuu Jasiuuu

October 19 2016

deLioncourt
10:08
Reposted fromgruetze gruetze viaJasiuuu Jasiuuu
deLioncourt
10:07

„1. Czy to dobrze, że kobieta nie jest własnością ojca, męża, brata i może sama podejmować decyzje dotyczące jej życia?

2. Czy jesteś za tym, by kobieta mogła wejść do kawiarni z pomalowanymi na czerwono ustami?

3. Czy to dobrze, że w 1915 roku kobiety zostały dopuszczone do studiowania prawa na Uniwersytecie Warszawskim?

4. Czy to dobrze, że w 1925 roku pierwsza polska prawniczka została przyjęta do Adwokatury Warszawskiej?

5. Czy uważasz, że nikt nie ma prawa dotykać Cię bez Twojej zgody ani robić cokolwiek, na co nie masz ochoty?

6. Czy uważasz, że kobieta powinna czuć się bezpiecznie w swoim domu, na ulicy, w pracy - i że to mężczyźni powinni być w pierwszej kolejności uczeni, by nie stosować przemocy i nie gwałcić a nie kobiety pouczane, by "nie prowokowały"?

7. Czy to dobrze, że stara panna nie musi iść już do klasztoru, żeby pozbyć się wstydu, że „nikt jej nie chciał”?

8. Czy to dobrze, że grupa kobiet z parasolkami 28.11.1918 r. waliła w drzwi willi Piłsudskiego, czym zmusiły go do natychmiastowego podpisania tymczasowego dekretu o prawach wyborczych dla Polek?

9. Czy uważasz, że kobieta, która pracuje na tym samym stanowisku, co mężczyzna i posiada te same kompetencje powinna być równo wynagradzana?

10. Czy to dobrze, że powiedzenie „Najlepsi przyjaciele człowieka to pies i kobieta” jest uważane za obciachowe, poniżające i niedopuszczalne?

Jeśli na każde z tych pytań odpowiedziałaś „tak”, nie chcę Cię martwić, ale jesteś feministką. Wszystkie te prawa kobiet zostały osiągnięte dzięki feminizmowi.

Dowcip "Feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba wnieść lodówkę na 4 piętro" jest dowcipem, który może śmieszyć tylko głupiego. Przepraszam, może śmieszyć tylko kogoś, kto nie ma pojęcia, czym feminizm jest. Nie chodzi o to, żeby mieć siłę taką jak mężczyźni. Feminizm nie oznacza, że kobieta i mężczyzna są tacy sami. Chodzi o równość wobec prawa i możliwości społecznych. Feministki mówią: tak, różnimy się. Ale te różnice nie mogą być usprawiedliwieniem dla żadnej formy dyskryminacji w żadnej sferze życia.

Inaczej: w feminizmie chodzi o to, że brak penisa nie może wpływać na brak praw.

Posiadacz penisa nie rodzi się lepszy od kogoś, kto go nie posiada”

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromgosienia gosienia viaJasiuuu Jasiuuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl